Skills Corporate Finance

Grafisk identitet
/
Webdesign-UX
/

Skills är specialiserade på rådgivningstjänster inom corporate finance. De har tjugo års transaktionsvana och stort förtroende från sina kunder och vill positionera sig som den smidigaste länken mellan tillväxtföretag och investerare. I samband med bolagets lansering utvecklade vi en ny grafisk profil tillsammans med dem, med värdeord som pålitlighet, personlighet och progressivitet. Baserat på denna profil designade vi även deras webbsida.

No items found.

Fler case

Elicera
Elicera
/
Grafisk identitet
/
Webdesign-UX
/
Investeringsprospekt
Elypta
Elypta
/
Grafisk identitet
SellPower
SellPower
/
Annonser
/
Broschyrer & kataloger
/
Grafisk identitet
/
3D-visualiseringar
/
Webdesign-UX

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!