Mono är en designstudio som skapar grafisk form som fängslar och förklarar. Vi har levererat hög kvalitet sedan 2012 och är kreativa, noggranna och flexibla. Studion ligger i Stockholm och vi jobbar med kunder i hela landet. Gillar du det du ser? Hör av dig!

våra senaste case

Aerowash
Aerowash
/
Investeringsprospekt

Aerowash tillverkar automatiserade robotar som används vid tvätt av flygplansexteriören. Inför deras nyemission fick vi uppdraget att designa deras investeringsmemorandum samt en informationsfolder med tillhörande marknadsföringsmaterial. Med hjälp av Aerowash blå färg har vi skapat en design som tydligt anknyter till deras identitet och som i kombination med stora utfallande bilder förmedlar informationen på ett intressant sätt.

Till caset
Cereno Scientific
Cereno Scientific
/
Finansiella rapporter

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Inför publiceringen av deras Årsredovisning 2020 fick vi förtroendet att formge rapporten, och har då låtit formen hålla en tydlig typografisk struktur vilket gör att läsaren enkelt kan ta till sig informationen.

Till caset
Inclusive Business
Inclusive Business
/
Webdesign-UX

Inclusive Business Swedens fokus är att med ett globalt perspektiv möta utvecklingsbehov och skapa positiv effekt. De agerar globalt för att få fattigdom att upphöra i alla dess former. Detta projekt undersökte hur digitala tjänster kan leda till fler affärer för kvinnliga jordbrukare genom samarbete kring inköp och distribution. Vi tog fram en prototyp-app för gemensamma inköp av lokala råvaror för kvinnliga småbrukare i Kenya. Denna prototyp testades sedan av användare på plats.

Till caset

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!