Tjänster

Vi levererar distinkt grafisk form och layout med hög designkvalitet och servicenivå. Vi har erfarenhet av allt från enklare trycksaker, annonser och rollups, till helhetskoncept såsom grafisk identitet och webplatser. Vi har även lång erfarenhet av formgivning av årsredovisningar och investeringsprospekt.

Grafisk identitet

Vi utgår från kärnvärden och vision för att skapa tydliga grafiska identiteter som når igenom bruset. Vi jobbar nära kunden från start till mål och utforskar flera spår och koncept längs vägen. Vi levererar en komplett identitet med logotyp, färgpalett, typografi och grafisk manual.

Webdesign

Vi skapar responsiva hemsidor från grunden, unikt anpassade för era behov, idéer och grafiska profil. Innehåll, struktur och design utformas för att åstadkomma hög användarvänlighet och göra det enkelt för besökaren att hitta rätt information. Vi bygger allting med verktyget Webflow vilket möjliggör ett effektivt arbetssätt med hög designfrihet. Webflow har också ett användarvänligt gränssnitt (CMS) för att kontinuerligt lägga upp nytt innehåll på sidan; som nyhetsinlägg, kalenderevent eller bilder.

Finansiella rapporter

Att producera årsredovisningar innebär ofta tighta deadlines, många aktörer samt ändringar i sista sekund. Dessutom måste innehållet bli helt korrekt. Vi har stor erfarenhet av att planera, designa och producera årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Många av våra kunder återkommer år efter år, förmodligen tack vare att vi är flexibla, snabba och noggranna.

Vi jobbar i InDesign och kan lägga upp samarbete kring korrektur i InCopy. Vi har också partners som hjälper till med fotografi, texter och copy samt översättning.

Tillsammans med vår partner erbjuder vi lösningar för er att följa ESEF-reglerna för taggning av årsredovisningar i korrekt xbrl-format.

Investeringsprospekt

Vid börsnoteringar och nyemissioner är det vanligt att företag tar hjälp av en fondkommission eller finansiell kommunikationsbyrå för att sammanfatta erbjudandet. Vårt jobb är att formge detta erbjudande på ett sätt som är tilltalande, intressant och enkelt att förstå och ta till sig.

I dessa projekt ställs oerhört höga krav på att allt skall vara korrekt både finansiellt och juridiskt och vi har många års erfarenhet av samarbeten med dessa premisser. Vår approach för att formge memorandum, prospekt (som granskas och godkänns av Finansinspektionen), teasers, sammanfattande broschyrer och utskick bygger på flexibilitet, ett effektivt arbetssätt och noggrannhet.

Case:

Broschyrer & kataloger

Vi planerar, formger och producerar allt från enkla broschyrer till större och mer omfattande produktkataloger och företagspresentationer. Vi levererar hög designkvalitet, ser till att produktionen följer kundens grafiska formspråk och är enkel och trevlig att läsa, oavsett om det är digitalt format eller i tryck.

Vi hjälper er genom hela processen; från behovsanalys och idéer, via design, layout och bildspråk, till att välja papperstyp, trycktekniker och tryckeri.

3D-visualiseringar

3D-visualiseringar kan vara ett bra sätt att presentera och förklara mer komplexa produkter, processer eller system. Genom att antingen utgå från befintliga CAD-modeller, eller genom att modellera nya, kan vi rendera bilder i olika stilar; från stiliserat och förenklat manér till fotorealistiska produktbilder. Dessa blir användbara i marknadsföringsmaterial såsom på förpackningar, i kataloger, manualer eller liknande.

Illustrationer

Vi skapar många olika typer av illustrationer för olika ändamål. Allt från tekniska och schematiska figurer för att beskriva produkter, system, processer eller flöden till mer artistiska illustrationer för att förmedla budskap och känslor.

Annonser

Det är viktigt att företagets grafiska profil efterlevs i alla kanaler, även annonsering. Vi hjälper er att utforma och producera annonser för många olika ändamål; annonsering i tidningar, nyhetsutskick, skyltar och rollups eller banners till webben, både statiska och animerade.

Kontakta oss för offert

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!