Aerowash

Investeringsprospekt
/

Aerowash tillverkar automatiserade robotar som används vid tvätt av flygplansexteriören. Inför deras nyemission fick vi uppdraget att designa deras investeringsmemorandum samt en informationsfolder med tillhörande marknadsföringsmaterial. Med hjälp av Aerowash blå färg har vi skapat en design som tydligt anknyter till deras identitet och som i kombination med stora utfallande bilder förmedlar informationen på ett intressant sätt.

No items found.

Fler case

Laika
Laika
/
Broschyrer & kataloger
NextCell Pharma
NextCell Pharma
/
Webdesign-UX
/
Grafisk identitet
/
Finansiella rapporter
Cereno Scientific
Cereno Scientific
/
Finansiella rapporter

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!