Targinta

Webdesign-UX
/

Targinta är ett medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar behandling av aggressiva och livshotande cancerformer. När företaget lanserades hjälpte vi Targinta att etablera deras grafiska profil som designa och bygga deras hemsida. Målet var att förklara en avancerad teknik genom ett modernt designspråk som engagerar och intresserar och besökarna.

Targinta webpage in a computer
Targinta colors
Targinta typeface
Targinta webpage screenshot
No items found.

Fler case

NextCell Pharma
NextCell Pharma
/
Webdesign-UX
/
Grafisk identitet
/
Finansiella rapporter
Elicera
Elicera
/
Grafisk identitet
/
Webdesign-UX
/
Investeringsprospekt
Cereno Scientific
Cereno Scientific
/
Finansiella rapporter

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!