Laika

Broschyrer & kataloger
/

Laika Consulting är en av Sveriges ledande byråer inom finansiell kommunikation. Vartannat år släpper de “IR-rapporten”; en genomlysning av “Investor Relations”-sfären i Sverige, dess trender samt aktörernas behov och beslutsprocesser. Vårt uppdrag var att designa IR-rapporten på ett sätt som uppfattas redaktionellt med ett sobert och dynamiskt uttryck. Färgpaletten är distinkt och konsekvent, typsnittet är geometriskt men uttrycksfullt.

No items found.

Fler case

G&W Fondkommission
G&W Fondkommission
/
Webdesign-UX
Rocky Point Brewery
Rocky Point Brewery
/
Grafisk identitet
IMAP
IMAP
/
Broschyrer & kataloger

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!