Inclusive Business

Webdesign-UX
/

Inclusive Business Swedens fokus är att med ett globalt perspektiv möta utvecklingsbehov och skapa positiv effekt. De agerar globalt för att få fattigdom att upphöra i alla dess former. Detta projekt undersökte hur digitala tjänster kan leda till fler affärer för kvinnliga jordbrukare genom samarbete kring inköp och distribution. Vi tog fram en prototyp-app för gemensamma inköp av lokala råvaror för kvinnliga småbrukare i Kenya. Denna prototyp testades sedan av användare på plats.

No items found.

Fler case

Elicera
Elicera
/
Grafisk identitet
/
Webdesign-UX
/
Investeringsprospekt
Laika
Laika
/
Broschyrer & kataloger
Cereno Scientific
Cereno Scientific
/
Finansiella rapporter

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!