Cereno Scientific

Finansiella rapporter

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Inför publiceringen av deras Årsredovisning 2020 fick vi förtroendet att formge rapporten, och har då låtit formen hålla en tydlig typografisk struktur vilket gör att läsaren enkelt kan ta till sig informationen.

No items found.

Fler case

AAC Clyde Space
AAC Clyde Space
/
Finansiella rapporter
NextCell Pharma
NextCell Pharma
/
Webdesign-UX
/
Finansiella rapporter
Eco Wave Power
Eco Wave Power
/
Finansiella rapporter

mono [må´no]: Av grekiskans moʹnos med betydelsen ’enda’ eller ’enkel’.
Framgångsrik och tydlig grafisk kommunikation talar med en och samma röst i alla kanaler och kontaktpunkter. Detta är avgörande för att ett varumärke och budskap ska uppfattas som enhetligt, tydligt och genomtänkt.
Kontakta oss så berättar vi mer!